Obzirom da smo mi tamo gdje su i naši kupci, obavještavamo sve Vas da na našoj lokaciji u Mostaru uskoro širimo našu ponudu uvodeći i asortiman keramike, sanitarija, armatura te  kupaonskog namještaja. Uskoro dolazimo s novim informacijama  kao i karakteristikama spomenutog programa.

                 
  TERMOMONT d.o.o.
88345 Sovići-Grude
BiH
  PDV: 272126620009
ID: 4272126620009

  Tel: +387 39 670 623
Fax: +387 39 670 933
e-mail: termomont@tel.net.ba
  Bankovni računi:
3381402200028387 (UniCredit Bank)
3381402200028387 (Raiffeisen bank)